Godhet 3. og 4. juni til Drammen

Å vise mennesker godhet, som overrasker og uten betaling!

Fredag 3. juni kl. 16-20 og lørdag 4. juni kl. 10-15 tilbyr vi godhet og hjelp for mennesker i vår by, Drammen. Det kan være hagearbeid, gressklipping, hjelpe med innkjøp osv. Bli med på laget. Vi drar ut sammen for å gjøre tjenester, som mennesker ikke selv klarer. Se hva det gjør ved de mennesker vi hjelper!

Menighetshelg 22.-24. april

Sett av helgen og bli med på Strand Leirsted!                                                                             Bli bedre kjent med hverandre, bygg relasjoner og styrk relasjonen til Gud!

Helgens taler: Per Sigve Særheim er linjeleder på Bibelskolen i Grimstad.                      Eget parallelt barneprogram for 4 år-3. kl.; 4.-7. kl. og fra 8. kl. og oppetter v/studenter fra Grimstad Bibelskole

 

 

Forbønn for syke

Torsdag 4. februar kl. 19.00 inviteres alle som er syke til forbønn. Det er for deg som er syk eller som strever og som har et ønske om å bli bedt for. Du trenger ikke å være alvorlig syk, men kom med de ting som ligger tungt i ditt hjerte!

Samlingen blir ledet av et bønne-team, og den som ønsker forbønn skal kun forholde seg til en person – dvs. at du får en forbeder som du sier ditt ønske til. Ta på forhånd kontakt med pastor, for å imøtekomme dine ønsker, på tlf.nr. 91841941

Velkommen til ALPHA!

Onsdag 27. januar kl. 19.00: 1. kurskveld: Hvem er Jesus?                                             Onsdag 3. februar kl. 19.00: 2. kurskveld: Hvorfor døde Jesus?                                             Og kurset fortsetter de følgende 8 onsdager. Det er mulig å melde seg på inntil 3. februar til pastor på 91841941. Vi begynner alltid med mat og hyggelig fellesskap. Velkommen til å bli med!

Bli med på Alpha-middag!

AlphaOnsdag 20. januar kl. 19.00!

* Islam sier Jesus er en profet.
* Jødene sier Jesus var en svært farlig bedrager.
* De første kristne ofret alt for det de trodde på.
* Kristne i dag sier Jesus lever.
Vi lever i en verden som blir stadig mer usikker.
Paulus sa at kristendom gir håp og visshet i tro.

Etter en pause på et par år, ønsker Norkirken å starte ny runde med Alpha. Bli med og påmeld deg og inviter gjerne en venn eller nabo med deg.

Påmelding før 16.01.2016 enten sms til 91841941 eller til e-post pastor@norkirken.drammen.no