Drammen Soul Children

Drammen Soul Children (DSC) er et barne- og ungdomskor som er åpent for alle som vil være med. Du kan begynne det skoleåret du begynner i 5. klasse. Fra du begynner i 10. klasse kan du også være med i Soul Teens. Vi øver mandager kl. 18-20 i Norkirken Drammen, Rådhusgata 25.DSC har faste øvelser, synger på ulike oppdrag, arrangerer konserter og deltar på Soul Children festival i Oslo. Sosiale weekender og turer er definitiv blant høydepunktene gjennom året!

Å være med i DSC skal først og fremst være en god og gøy opplevelse. Derfor legger vi vekt på både det sosiale, musikalske og åndelige. Vi er avhengig av at de som er med stiller opp på øvelser og opptredener, slik at vi vet at vi kan ”levere” når vi opptrer. Derfor ønsker vi at man sier ifra til en leder om man ikke kan komme.

DSC er tilknyttet Acta – Barn og Unge i Normisjon, med lokal tilknytning til Norkirken i Drammen. Koret har en tydelig kristen profil (innad og utad). Vi bruker en musikkform som barna og ungdommene selv skal kjenne seg igjen i.

Ta kontakt med musikalsk leder Mette Korno Strøm Andersen hvis du lurer på noe. Velkommen på Soul Children!

Tlf. Mette: 932 31 248