Tema: «Tro under tvil»

Torsdag 6. september kl. 19.00 er dette spennende og utfordrende tema satt opp i Norkirken Drammen.

Det er Tom Arne Møllerbråten som taler ut ifra dette tema: «Tro under tvil».

Mange er skjulte tvilere fordi de ikke har noe fellesskap å dele tvilen i. Hva er tvil? Hvor vanlig er det å tvile, og hva tviler kristne på? Hva skjer hvis vi snakker helt ærlig om tro og tvil? Hvordan skape en ærlighetskultur?

Tom Arne er utdannet lektor fra MF. Jobber på Sagavoll Folkehøgskole som lærer i bibelfag, kristen tro og tvil, og apologetikk. Han sier: «Hvis man er ærlig mot seg selv, tror jeg alle kjenner på tvil i blant».

Besøk av Celebrate Recovery

Søndag 28. januar kommer Celebrate Recovery på besøk i Norkirken Drammen!

Kl. 15.00 Seminar med sterke livshistorie vitnesbyrd om hvordan mennesker er blitt løst fra bindinger og avhengighet!

Kl. 17.00 Gudstjeneste, der Celebrate Recovery medvirker både med sang, tale og vitnesbyrd. Familien Heitmann synger og spiller. Parallelt er det opplegg for barne- og ungodmmer.