Runar Liodden – for foreldre!

Dette er et viktig og konkret seminar for alle foreldre, og andre interesserte!

Runar, som er prest og god formidler, vil ha seminar om «På hjemmebane – å dele tro i hverdagen med små barn og tenåringer» Lørdag 11. november kl. 13.00-16.00!

Seminaret setter fokus på hvordan vi som voksne kan legge til rette for at barna og tenåringene våre får en moden og robust tilhørighet til Jesus og til menigheten?

Det blir god tid til å dele erfaringer og samtale om hvordan vi kan møte utfordringene i hverdagen vår. Hjertelig velkommen!

«Løp for Norkirken»

Du skaffer dine sponsorer selv, ved å høre med familie, venner, naboer, kollegaer, idrettslag, kammerater m.m. om de vil sponse deg – enten et beløp for hver runde eller med et fast enkeltbeløp. Du må melde deg snarest til undertegnede og finne dine sponsorer!

 

Disiplin           Du kan enten gå eller løpe

Kafe                Åpen kafe i Norkirken, før og under løpet (fra 14.30). Lynlotteri.

                        Du kan også delta som tilskuer, vakt, servitør eller førstehjelper!

Send melding til 91841941!

Løp for Norkirken

Løp for Norkirken-sponsor-ark

Bli med på godhetsdager

Onsdag 31.5; torsdag 1.6 og fredag 2.6 kl. 17.00-21.00.

Alle kan bli med 1, 2 eller alle 3 dagene!

Vi vil vise mennesker godhet uten å må betale, overraske og skape takknemlighet!

Gratis hjelp til de som trenger hjelp til hagearbeid, barnevakt eller handle inn m.m.

Send sms til 91841941 eller mail til pastor@norkirken.drammen.no med navn, alder, e-post, hva du ønsker å hjelpe med og når du kan være med.

Hvis du kjenner en som ikke selv klarer hagearbeid eller lignende, da ta også kontakt!

«Dette er kanskje vår tids beste evangelisering iherdig med å slå for mennesker som lever uten menighet?»

Hjertelig velkommen!

Påske-gudstjenester

Palemsøndag kl. 17: Gudstjeneste. Tale v/ Kjell Arne Norum. Sang v/ Kaja Ølberg

Skjærtorsdag kl. 17: Matfellesskap i Norkirken                                                                                                        kl. 19: Felles-gudstjeneste i Bragernes kirke

Påskedag kl. 17: Gudstjeneste med nattverd. Tale v/ Ejgil Nielsen. Sang v/ Lovsangsteamet

Løp for Norkirken

Søndag 18. juni kl. 15.00-16.00. Du må være mellom 4-100 år

Du skaffer dine sponsorer selv, ved å høre med familie, venner, naboer, kollegaer, idrettslag, kammerater m.m. om de vil sponse deg – enten et beløp for hver runde eller med et fast enkeltbeløp

Disiplin           Du kan enten gå/løpe eller sykle

Kafe                Åpen kafe i Norkirken, før og under løpet (fra 14.30). Lynlotteri.

                        Du kan også delta som tilskuer, vakt, servitør eller førstehjelper!

Godhetsdager

Onsdag, torsdag og fredag 31.5-2.6 kl. 17.00-21.00 (i uken opp mot pinse).

Alle kan bli med 1, 2 eller alle 3 dagene!

Vi vil vise mennesker godhet uten å må betale, overraske og skape takknemlighet!

Gratis hjelp til de som trenger hjelp til hagearbeid, barnevakt eller handle inn m.m.

Skriv deg på listen som blir lagt frem i Norkirken el. på sms til 91841941 el. pastor@norkirken.drammen.no med navn, alder, e-post, hva du ønsker å hjelpe med og når du kan være med.

«Dette er kanskje vår tids beste evangelisering iherdig med å slå for mennesker som lever uten menighet?»

Hjertelig velkommen!