Besøk av Celebrate Recovery

Søndag 28. januar kommer Celebrate Recovery på besøk i Norkirken Drammen!

Kl. 15.00 Seminar med sterke livshistorie vitnesbyrd om hvordan mennesker er blitt løst fra bindinger og avhengighet!

Kl. 17.00 Gudstjeneste, der Celebrate Recovery medvirker både med sang, tale og vitnesbyrd. Familien Heitmann synger og spiller. Parallelt er det opplegg for barne- og ungodmmer.

Runar Liodden – for foreldre!

Dette er et viktig og konkret seminar for alle foreldre, og andre interesserte!

Runar, som er prest og god formidler, vil ha seminar om «På hjemmebane – å dele tro i hverdagen med små barn og tenåringer» Lørdag 11. november kl. 13.00-16.00!

Seminaret setter fokus på hvordan vi som voksne kan legge til rette for at barna og tenåringene våre får en moden og robust tilhørighet til Jesus og til menigheten?

Det blir god tid til å dele erfaringer og samtale om hvordan vi kan møte utfordringene i hverdagen vår. Hjertelig velkommen!