Norkirken avlyser fram til 15.november

Av hensyn til den stadige økende smitte i Drammensområdet har Norkirken Drammen valgt å avlyse alle møter og gudstjenester fram til og med søndag 15.november.

-Vi stiller oss solidarisk bak Drammen kommunes anbefalinger om å forhindre og redusere smitten. Norkirken ønsker å ta vare på fellesskapet ved å være tilstede på digitale plattformer. Vi oppfordrer folk til å følge med på menighetens facebookside og hjemmeside i tiden som kommer, sier Lars Hübschle, styreleder i Norkirken Drammen.

Møt Erik og Kristin Bøhler!

Velkommen til Misjonssøndag i Norkirken Drammen f.k. søndag 1.november kl.17.

Kl.15: Misjonsseminar ved Kristin og Erik Bøhler(bildet), tidl. Normisjonsmisjonærer i Nepal. De vil gi oss spennende info om misjonsarbeidet i Nepal, et arbeid Norkirken Drammen støtter.

Kl.17: Misjonsgudstjeneste. Tale ved Erik Bøhler. Tema: Guds velsignelse til Abraham, og til oss?

Kveldsmat etter gudstjenesten

Velkommen!

P.S. I Norkirken er vi nøye med å følge gjeldende smittevernregler på alle våre arrangement