Torsdag 14. april kl. 18.30

Noahs ark miljøbarnehage og Norkirken Drammen er felles om et arrangement som heter: «Positiv grensesetting i praksis». Å sette grenser uten «nei, ikke og ikke lov». Dette blir en inspirerende og humoristisk temakveld.

Innhold:                                                                                                                                                  * Tips og ideer til positiv kommunikasjon og alternativ til ”nei, ikke og ikke lov”        * Mange treffende fortellinger og eksempler fra hverdagen                                                    * Hvordan kan vi få alle voksne med til å kommunisere uten nei og ikke lov, slik at vi kan       bygge opp et best mulig sosialt læringsmiljø for barn

  • Foredragsholder, Tippi (Marjatta Salmela, født i Finland i 1961). Hun er kjent for sine kurs om ”Selvfølelsens betydning for mobbing” og ”små fortellinger om engasjement”

Godhet søndag 6. mars fra kl. 15.00

Kl. 15.00 Seminar ved Hanne Grønnerud «Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden». Kl. 17.00 Gudstjeneste som handler om «Guds godhet mot oss» ut ifra Joh 13,1-17

Dette semester har vi i Norkirken fokus på godhet. Søndag 6. mars får vi fin besøk fra IMI-kirken i Stavanger. Hanne Grønnerud vil fortelle og undervise om godhetsfestivalene i Stavanger som har forandret mange mennesker. Det sies «kanskje godhetsbølgen er vår tids beste evangelisering for mennesker som lever uten menighet». Mennesker som mottar hjelp blir overraskede over hjelpen som gjøres og så blir det gjort helt uten betaling. Flere og flere menigheter ut over hele Norge blir med på denne bølge. For Drammen sitt vedkommende har vi satt av 3. juni kl. 16-20 og 4. juni kl. 10-15 til at vi går ut sammen og hjelper folk i Drammen som trenger hjelp. Det ligger allerede lister i Norkirken, der man kan skrive seg på! Kom og bli med nå til søndag 6.3!

 

Godhet 3. og 4. juni til Drammen

Å vise mennesker godhet, som overrasker og uten betaling!

Fredag 3. juni kl. 16-20 og lørdag 4. juni kl. 10-15 tilbyr vi godhet og hjelp for mennesker i vår by, Drammen. Det kan være hagearbeid, gressklipping, hjelpe med innkjøp osv. Bli med på laget. Vi drar ut sammen for å gjøre tjenester, som mennesker ikke selv klarer. Se hva det gjør ved de mennesker vi hjelper!

Menighetshelg 22.-24. april

Sett av helgen og bli med på Strand Leirsted!                                                                             Bli bedre kjent med hverandre, bygg relasjoner og styrk relasjonen til Gud!

Helgens taler: Per Sigve Særheim er linjeleder på Bibelskolen i Grimstad.                      Eget parallelt barneprogram for 4 år-3. kl.; 4.-7. kl. og fra 8. kl. og oppetter v/studenter fra Grimstad Bibelskole

 

 

Forbønn for syke

Torsdag 4. februar kl. 19.00 inviteres alle som er syke til forbønn. Det er for deg som er syk eller som strever og som har et ønske om å bli bedt for. Du trenger ikke å være alvorlig syk, men kom med de ting som ligger tungt i ditt hjerte!

Samlingen blir ledet av et bønne-team, og den som ønsker forbønn skal kun forholde seg til en person – dvs. at du får en forbeder som du sier ditt ønske til. Ta på forhånd kontakt med pastor, for å imøtekomme dine ønsker, på tlf.nr. 91841941

Velkommen til ALPHA!

Onsdag 27. januar kl. 19.00: 1. kurskveld: Hvem er Jesus?                                             Onsdag 3. februar kl. 19.00: 2. kurskveld: Hvorfor døde Jesus?                                             Og kurset fortsetter de følgende 8 onsdager. Det er mulig å melde seg på inntil 3. februar til pastor på 91841941. Vi begynner alltid med mat og hyggelig fellesskap. Velkommen til å bli med!