Acta

2208_12580_33f5d71a1f

Acta VeBu er den regionale barn- og ungdomsorganisasjonen i Normisjon. De arrangerer mange samlinger og leirer for barn og unge. Barn og unge i Norkirken Drammen deltar på disse samlingene. Der blir vi inspirert og får nye venner. Mer informasjon om aktivitetene får du direkte fra Acta VeBu sine Facebook– og nettsider.