Bli medlem

MEDLEMSKAP I NORKIRKEN GIR STØRRE:

  • Eierskap og tilhørighet
  • Innflytelse og støtter menighetens verdier
  • Stemmerett på generalforsamlingen, der viktige beslutninger tas for menighetens videre liv.

Dersom du ønsker å bli medlem kan du fylle ut medlemssøknad og sende den til:

Norkirken Drammen
Rådhusgata 25
3015 Drammen

eller ta kontakt med administrasjonsleder (se telefon og e-post under «kontakt oss»)