La det spire!

Velkommen til gudstjeneste i Norkirken Drammen søndag 11.juni kl.17:

Tema: La det spire! Tale av Helge Bratsberg

Sang og musikk: Eva Brokhaug Persson, Birgitte Fosser Johansen og Andreas Kristiansen

Nattverd.

Møteleder: Erland Bech

Kaffe og sveler etter gudstjenesten.

Velkommen!

Bli med i kor i Norkirken!

I Norkirken hadde vi i flere år et Huskor som la ned sin virksomhet for seks år siden. Mange har savnet det, og nå prøver vi på nytt. Vil du være med, så heng på!

Vi legger opp til å følge samme opplegg som tidligere:

Koret synger på gudstjenestene i Norkirken, søndag kl. 17. Det skjer 2-4 ganger i semesteret.

Koret øver foran hver opptreden, til sammen 7-8 ganger i semesteret. Alle datoer blir bestemt for et halvår av gangen.
Øvingsdag blir enten tirsdag eller torsdag.
Det blir en deltageravgift. Den går først og fremst til å lønne dirigenten.

Det må være minst 15 ved oppstart. Nå har vi 16 som er interesserte, men noen med et visst forbehold. Vi fortsetter vervingen og håper og tror at vi vil lykkes.

Så må vi også ha en dirigent. Det arbeider vi med å få. Vi håper å lykkes med det også.

De som har vært med før, forteller om et godt miljø i koret.

Hvis dette ser interessant ut for deg, ta kontakt med Kjell Arne Norum, tlf. 97 68 94 07, kanorum@hotmail.com.

Velkommen til å være med i Huskoret!

Restart!

Velkommen til gudstjeneste i Norkirken søndag 21.mai kl.17:

Tema: «Restart «, tale av Helge Bratsberg

Cathrine Hübschle og Siri Wego(bildet) vil ha en samtale om «På stranden en morgen – restart», med utgangspunkt i noen av maleriene til Siri.

Nattverd. Kveldsmat etter gudstjenesten.

Velkommen!