Ungdomsmøter i Norkirken

ungdomsmoterVelkommen til ungdomsmøter i Norkirken!

Her vil du få oppleve lovsang, taler, et godt inkluderende fellesskap og mye moro! Etter møtet er det sosialt samvær og mulighet til å kjøpe mat eller kake i kiosken. Møtene er spesielt for ungdom, men alle er velkommen!

Høstens datoer er: 25. september, 30. oktober og 27. november.Møtene starter klokken 1700.

Håper vi sees! thumsup

 

«Som hånd i hanske» 28.-29.10

Hånd i hanske – kursholdere Lotta og Aril Svartdahl i Norkirken.

OPPDAG DIN GUDGITTE NÅDEGAVE, PERSONLIGE STIL OG UNIKE HJERTESAK
Tidligere deltakere har sagt:
• Veldig bra kurs. Hjalp meg å se mine potensialer, og hvilke måter jeg kan jobbe
videre på
• Dette var et meget godt kurs, som jeg vil anbefale andre.
• Jeg er veldig fornøyd med kurset og tror at det vil hjelpe meg å komme mer på rett
plass. Det vil hindre konflikter fordi man blir sikrere på seg selv og sine oppgaver.
• Veldig lærerikt, motiverende, og med dyktige kursledere
• Kjempebra å vite at jeg kan være meg selv med de gavene Gud har gitt meg. Slipper
å leve opp til andres forventninger! Dette kurset er befriende!                                                       Påmelding før 1. oktober til pastor@norkirken.drammen.no eller på sms til 91 841 941

Felleskveld for smågrupper 1. sept. kl. 19.00 i Norkirken

 

Tale og musikk: v/ Runar Reknes. Tema: «Trosspråk»

Beskrivelse av tema: Noen sliter med det andre elsker: Moderne lovsanger, salmer, liturgi, evangelisering, dogmatikk, vitenskap, forbønn for syke, bønnestund, bibellesning. Kanskje er det fordi vi har ulike måter Gud blir virkelig for oss.

Runar er utdannet organist og prest. Fra 2012 kateket i Strømsø Menighet. Jobbet over 15 år som prest. Utdannet veileder i NaMu.