Besøk av Celebrate Recovery

Søndag 28. januar kommer Celebrate Recovery på besøk i Norkirken Drammen!

Kl. 15.00 Seminar med sterke livshistorie vitnesbyrd om hvordan mennesker er blitt løst fra bindinger og avhengighet!

Kl. 17.00 Gudstjeneste, der Celebrate Recovery medvirker både med sang, tale og vitnesbyrd. Familien Heitmann synger og spiller. Parallelt er det opplegg for barne- og ungodmmer.