Påskegudstjeneste i Norkirken Drammen

1.påskedag kl.11 vil det på Norkirkens hjemmeside bli publisert påskegudstjeneste som denne uken har vært spilt inn i menighetens lokaler. Gudstjenesten vil også bli lagt ut på Facebook.

Det er Arild Ølberg og sønnen Knut som står for den film-messige produksjonen, og Nils Otto Johansen  bistår med det lydtekniske. Under gudstjenesten blir det solosang, tekstlesning, fellessang,forbønn, tale ved pastor og mulighet for å gi kollekt via Vipps.

Velkommen til å følge gudstjenesten i Norkirken  1.påskedag!

Fortsatt ikke møtevirksomhet i Norkirken

Styret i Norkirken Drammen har besluttet at det fortsatt ikke skal avholdes samlinger og aktiviteter i regi av menigheten til over påske, i første omgang til og med tirsdag 14.april.

-Bakgrunnen er at Regjeringen, i tre uker framover, viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronaviruset. Det innebærer at man ikke kan samles til møter og gudstjenester i kirkene, og derfor må vi stenge Norkirken fram til og med tirsdag 14.april, sier Lars Hübschle, styreleder i Norkirken.

Selv om det foreløpig ikke er mulig å samles til møter i Norkirken, oppfordrer Hübchle folk til å benytte mulighetene som finns til «åndelig påfyll» på annen måte. Ikke minst ved kristen forkynnelse gjennom gudstjenester og ulike andakter på Internett. Selv vil Norkirken tilby dette i en eller annen digital form 1.påskedag.

Lars Hübchle nevner en ting til:
-Og i disse tider må vi huske på noe viktig; at vi har ubegrenset tilgang til bønn og Guds ord!

Norkirken Drammen

Norkirken avlyser i to uker

Styret i Norkirken Drammen har besluttet å avlyse alle aktiviteter i menighetens regi  i to uker framover, i første omgang til og med torsdag 26.mars, grunnet korona-viruset.

-Myndighetene har ikke kontroll over smittefaren, og koronaviruset øker i omfang. I tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og fra Drammen kommune om å begrense mest mulig av arrangementer, har styret i Norkirken besluttet at alle samlinger  i regi av menigheten avlyses de to neste ukene, sier styreleder i Norkirken Drammen, Lars Hübschle. 

-Dette er beklagelig, Norkirken  skulle så gjerne unngått en slik situasjon. Men i solidaritet med alle andre som avlyser og i tråd med anbefalingene som gis fra flere hold, er dette det eneste riktige å gjøre. Det er bedre å være føre var, sier Hübschle. Han utelukker ikke at avlysningene av menighetens aktiviteter og møter vil bli lenger enn til og med 26.mars, men dette er det for tidlig å si noe om nå.  Hübschle sier ny info legges fortløpende ut på menighetens nettside. 

Norkirken Drammen

Bli med!

Velkommen til «limefest» i Norkirken Drammen f.k. fredag 13.mars kl. 18-21. Dette er en kveld der vi skal ha det gøy og sosialt sammen, alle generasjoner!  Det blir varm mat(pasta), kaker og kaffe. Flott hvis du har noe å  bidra med (underholdningsinnslag).Gratis kveld, men ta med pastasaus eller salat hvis du ønsker dette til pastaretten. Påmelding(p.g.a.maten) til Merete Ueland, tlf.986 65 226, i løpet av f.k. onsdag 11.mars. Koselig hvis du kommer! 

ballonger