Olav Solvang til Norkirken

Velkommen til spennende temakveld i Norkirken Drammen f.k. torsdag 14.oktober kl.19:

Tema: «Den kristne populærmusikkens historie»

Vi får besøk av mangeårige kultur- og musikkjournalist i Vårt Land, Olav Solvang(bildet). Få, om noen i Norge, kjenner bedre til den kristne populærmusikkens historie enn han, og i Norkirken på torsdag vil Solvang gi oss mange» musikalske smakebiter» på sanger fra den kristne populærmusikken helt fra 1960-tallet og fram til i dag.

I fjor utga Solvang boken «Rytmer rett i hjertet» – om den kristne populærmusikkens historie i Norge. Her kan vi lese mer om temaet som Solvang vil fortelle om i Norkirken på torsdag:

«Da Aage Samuelsen plugget inn den elektriske Gretsch-gitaren sin på slutten av 1950-tallet, møttes to musikalske kulturer som var som vann og ild: Den kristne og den verdslige musikken. Tidlig på 1970-tallet strømmet tenåringer over hele Norge til kirkenes ungdomskor og Ten Sing-øvelser. De møtte glødende entusiasme – men også skeptiske eldstebrødre og organister, som mente at dette var henholdsvis ukristelig musikk og «feil» kirkemusikk. Kristne pop- og rockeband opplevde det samme; de måtte presse seg fram som løvetann gjennom asfalt. De var fylt av kraft og vilje, men møtte motstand. Mange av musikerne ble senere kjente navn i norsk musikkliv. På slutten av 1960-tallet og fram til begynnelsen av 1990-tallet utgjorde kristen populærmusikk en flora av plateutgivelser, konserter, festivaler og egne musikkmagasiner, ikke minst i Norge. Dessverre gikk dette under radaren for de aller fleste utenfor de kristne miljøene. I dag er denne – for mange epokegjørende – tiden i ferd med å gå i glemmeboka også i de miljøene hvor den oppstod. Alf Prøysen sang at alle har et søskenbarn på Gjøvik. Sannsynligvis har de aller fleste også en slektning i den kristne populærmusikken. Selv om merkelappen «kristen artist» i dag sjelden benyttes, lar fremdeles mange musikere og artister troen komme til uttrykk i musikken. Denne boka løfter ikke bare fram en for mange glemt kulturarv – den belyser hvordan den kristne populærmusikken har hatt – og fremdeles har – stor betydning i mange menneskers liv».

I Norkirken på torsdag: Velkommen til «gjensyn» med kjære og kjente kristne sanger og artister! 😊

Velkommen til generasjonsgudstjeneste!

Norkirken f.k. søndag, 26.september kl.17.

Tema: «Med Jesus i hverdagen». Gudstjeneste for alle aldere! Første del av gudstjenesten: Bibelfortelling og sang i salen for alle. Deretter går barna til Jungegjengrommet i 2.etasje for eget opplegg, mens det er tale for de voksne i salen. Sang av Andreas Harket. Felles avslutning for alle til slutt med nattverd og velsignelsen.

Kveldsmat etter gudstjenesten.

Velkommen til generasjonsgudstjeneste!

Velkommen til Time-Out!

Søndag 12.september kl. 17 er det klart for høstens første Time-Out ungdomsmøte i Norkirken, som er for alle!

Denne kvelden får vi besøk fra Acta i regionen ved Acta-leder Stein Joar Myrvang som skal tale. Han har også med seg ungdommene Isak, Andreas, Jenny og Linnea (bildet)som alle skal være ettåringer i Acta dette året, og de blir også delaktige i møtet. Det blir tale, lovsang og fellesskap, og etter møtet blir det kiosk og sosialt.

Velkommen til Time-Out!